Ruamniallloan

หนี้เสียคืออะไร ?

หนี้เสียคืออะไร...?

หนี้เสียคืออะไร ?
Non-Performing Loan (NPL) 

คือ การที่คุณค้างชำระหนี้จากวันถึงกำหนดชำระเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน ติดต่อกัน ปัญหาพื้นฐานคือผู้กู้หรือลูกหนี้ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ทันเวลาตามรอบบัญชี 

แต่ไม่มีใครที่ต้องการให้ตัวเองติด NPL เพราะนับจากวันที่ชำระแล้วก็ต้องรอให้ครบ 3 ปี หรือ 1,095 วัน ประวัติทางการเงินบัญชีที่ติดถึงจะถูกลบและกลับมาอยู่ใน “สถานะปกติ”

แต่ก็ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงินเดิมที่เคยติดล่าช้าได้อีก ฉนั้นก่อนที่คุณจะเสียโอกาสทางการเงินไปถึง 3 ปี

รีบปรึกษาขอเข้าร่วมโครงการร-วมหนี้ เสียแต่ตอนนี้ ติดต่อผุู้เชี่ยวชาญของโครงการรวมหนี้จะให้คำแนะนำดีๆ กับคุณ

บทความล่าสุด

test

แคมเปญ แคมเปญ Post Views: 10...

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการปิดหนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการปิดหนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร...

ปิดหนี้กับโครงการรวมหนี้

ปิดหนี้กับโครงการรวมหนี้ ปิดหนี้กับโครงการรวมหนี้ ปิดหน...

หนี้เสียคืออะไร..?

หนี้เสียคืออะไร ? หนี้เสียคืออะไร…? หนี้เสียคืออะ...

โอกาสรอดของคนมีหนี้

โอกาสรอดของคนมีหนี้ โอกาสรอดของคนมีหนี้ โครงการรวมหนี้เ...

ปิดหนี้กับสินเชื่อรวมหนี้

ปิดหนี้กับสินเชื่อรวมหนี้ ปิดหนี้กับสินเชื่อรวมหนี้ สิน...

โครงการรวมหนี้คืออะไร ?

โครงการรวมหนี้คืออะไร ? โครงการรวมหนี้คืออะไร ? คือโครง...

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว ดียังไง​

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว ดียังไง รวมหนี้เป็นก้อนเดียว ดียัง...

ประโยชน์ของการ เข้าร่วมโครงการรวมหนี้

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการรวมหนี้ ประโยชน์ของการเข้า...