Ruamniallloan

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท พินทูฟิน จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ด้วยความเครารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมและ / หรือ ผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ruamniallloan หรือ www.ruamniallloan.com ( รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ว่าข้อมูลของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ (“ข้อมูล”) ที่ได้ให้ไว้กับ บริษัท ผ่านเว็บไซต์นี้ จะได้รับความคุ้มครองจากการนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการขึ้น (“นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทn ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่จำต้องทำการแจ้งให้ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัท จะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ดี บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบ กฎหมาย และ / หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ

2. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการอื่นใดตามกฎหมาย

3. การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใดๆ และ / หรือผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานของบริษัท ตามความจำเป็น เพื่อใช้การปฏิบัติหน้าที่

5. การเปิดเผยต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ (หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นใน บริษัท และ / หรือบริษัทใดๆ ที่ บริษัท ถือหุ้นอยู่ และ บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ

6. การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตัวแทน คู่สัญญา ผู้ให้บริการ สำหรับการดำเนินงานใดๆ และ / หรือ พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ

ข้อจำกัดคุกกี้และวิธีใช้งาน

นโยบายนี้จะแสดงรายละเอียดวิธีที่บริษัท ใช้คุกกี้และไฟล์ที่เหมือนคุกกี้และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ของ บริษัท เช่น ออปเจคต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่อง หรือที่เรียกว่า แฟลชคุกกี้, เว็บเบคอน เป็นต้น ซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้โดยรวมว่า “คุกกี้” หากคุณไปที่เว็บไซต์ของเรา และเบราว์เซอร์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ เราจะถือว่าเป็นการยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้คืออะไรและทำงานอย่างไร

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกส่งและจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีไฟล์บนเบราว์เซอร์ ครั้งถัดไปที่คุณเข้ามาที่เว็บไซต์ เบราว์เซอร์ของคุณจะอ่านคุกกี้และดึงข้อมูลกลับมาที่เว็บไซต์ หรือส่วนที่กำหนดคุกกี้เริ่มแรก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการทำงานของคุกกี้ โปรดดูที่ allaboutcookies.org

ทำไม ถึงใช้คุกกี้

ที่โดเมนของบริษัท เราใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ราบลื่นแก่คุณ คุณสามารถดูตัวเลือกในการจัดการคุกกี้ได้ในหัวข้อถัดไป

วิธีจัดการคุกกี้

คุณสามารถจัดการคุกกี้บนเบราว์เซอร์ (Browser) ของคุณผ่านการเลือกตัวเลือก ซึ่งเบราว์เซอร์สามารถจัดการคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน การปรับปรุงเว็บไซต์ การปรับแบบเฉพาะตัวและ การโฆษณา โดยเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันจะใช้ต่างวิธีการในการปิดการทำงานคุกกี้ แต่โดยทั่วไปจะพบได้ในเมนูเครื่องมือ (Tools) หรือตัวเลือก (Options) คุณยังสามารถศึกษาได้จากเมนูวิธีใช้ของเบราว์เซอร์อีกด้วย การปิดการใช้งานคุกกี้อาจทำให้คุณไม่ได้รับบริการบางอย่างจากเว็บไซต์ บริษัท หากคุณลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ คุณอาจต้องจำไว้ว่าจะต้องติดตั้งคุกกี้แบบเลือกการทำงานใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลถูกเก็บไว้นานแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับประเภทของคุกกี้ โดยที่เซสชันคุกกี้ (Session cookies) จะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ ส่วนเพอร์ซิสเตนท์คุกกี้ (Persistent cookies) รวมถึงออปเจคต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่อง (“แฟลชคุกกี้”) โดยปกติจะหมดอายุภายในสองเดือนจนถึง 2-3 ปี

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูล ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ข้อมูลของผู้เข้าชม / ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ถูกขโมยหรือถูกจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้ง นี้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้บริการ บริษัท จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมแม้ว่า บริษัท จะใช้นโยบายในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้ ผู้เข้าชมผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่าการเข้าสู่เว็บไซต์นั้นมีความเสี่ยง หรืออาจได้รับความเสียหายจากไวรัส ไม่ว่าจะเป็นม้าโทรจัน (Trojan Horse) หนอนเว็บไซต์ (Worm) และ / หรือการเข้าถึงระบบและข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จึงควรติดตั้งโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงระบบป้องกัน Firewall ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานทั้งนี้ บริษัท อาจทำการเก็บรวบรวมสถิติในการเข้าชมและ / หรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงจำนวนผู้เข้าชม / ผู้ใช้บริการหรือ เรื่องอื่นใด เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ruamniallloan